Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2019. : Feb. 06. Lábtoll-labda a téli szezonban. Szombathely

Lábtoll-labda a téli szezonban

2019.02.06. Szombathely

A téli szezon beköszöntése után az udvar adta lehetõségek hiányát bizony a legtöbb iskola megérzi a testnevelés tanításakor. A mindennapos testnevelés bevezetésével együtt nõttek a különbözõ évfolyamok óraszámai is. Számos iskolára jellemzõ az a tény, hogy sajnos szegények a tornatermek tekintetében, ám ennek kompenzálásaképpen viszont elmondható, hogy a pedagógusok kreativitása határtalan, így könnyedén veszik az éppen folyosón tartott órák akadályait, vagy azt, amikor az alapból kicsi terembe egyszerre több osztály is beszorul. A heti öt testnevelés órából két óra tömegsportnak számít. Ezen a két órán a gyerekek számára nagy örömöt jelent és sokkal jobban motiválhatóak, ha a tanár valami újdonságot tud becsempészni az órákba. Az idõ múlásával unalmassá válhatnak számukra a floorball, vagy éppen a kidobó különbözõ fajtái, ezért is fontos a megújulás. Erre az idõszakra lehet tartogatni a lábtoll-labdás órák bevezetését. A gyerekeknek a lábtoll-labda segítségével nagyszerûen lehet fejleszteni – akár kis területen is – a reakcióidejük gyorsaságát, a térbeli tájékozódó képességüket, vagy éppen az egyensúlyozó képességüket is. Az általam tanított évfolyamok 6-8-ig terjednek, egy évfolyamon belül több osztályt is érintve. Meglepõdve tapasztaltam, hogy a gyerekek nagy érdeklõdéssel és aktivitással vettek részt ezeken az órákon, hiszen újdonság volt számukra, és mindamellett kihívást is jelentett nekik. Ami meglepõ volt még, hogy az indirekt (tanulóközpontú) oktatási stratégiák is beépíthetõk voltak ezen órákba is, gondolok itt a társtanításra, vagy a kooperatív tanulásra. Azok a gyerekek, akik egy kicsit ügyesebbek voltak a társaiknál, bátran odaléptek és segítettek a kevésbé ügyes társaiknak, akár heterogén (vegyes) párokat is alkotva. Pozitív visszajelzés volt még számomra, hogy a diákoknak azon része is ki tudta próbálni és be tudott szállni a játékba, akik egyébként felmentettek és gyógytestnevelés órákra járnak.

Köszönöm a Magyar Lábtoll-labda Szövetség támogatását.

Viola Vivien