Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2013. : Hírek 2013. február : Feb.1. Nyertes Pályázat. Újszász

Nyertes Pályázat

2013. február 01. Újszász

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012.12.14-én kelt levélében nyertes pályázatról értesítette a Magyar Lábtoll-labda Szövetséget. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulási Operatív Program Irányító Hatósága 2012.02.22-én az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód programok – lokális színtereken” címû pályázati kiírásra beérkezett Egészségnevelés és szemléletformálás Újszászon lábtoll-labdázással címû, TÁMOP 6.1.2-11/1-0653 azonosító számú pályázatot támogatásra alkalmasnak minõsítette.

A pályázati projekt bemutatása

Pályázó neve: Magyar Lábtoll-labda Szövetség

Pályázó címe: 5052 Újszász, Kossuth út 13.

Pályázat megnevezése, kódszáma:

Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek,
TÁMOP 6.1.2.
A pályázat címe:
Egészségfejlesztés és szemléletformálás Újszászon lábtoll-labdázással
Pályázat azonosító száma: TÁMOP- 6.1.2-11/1-0653
Pályázat támogatás mértéke: 10 000 000 Ft, vissza nem térítendõ támogatás, amelyet a kedvezményezett köteles a Pályázatban meghatározott projekt végrehajtására fordítani.
A projekt megvalósulásának helyszíne:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Kossuth út 13.
A projekt végrehajtásában érintett, részt vevõ szervezet:
Újszász Városi Óvoda és Bölcsõde
Székhely: 5052 Újszász, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
A pályázó hivatalos képviselõje: Fehér János
A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2013.02.01.
A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2014.01.31.
Projekt menedzser:  Fehér János
Pénzügyi vezetõ: Szabó Sípos Emese
Együttmûködõ, programszervezõ partner: Tengerecki Központ, Dunakeszi
A projekt megvalósítás szakmai felelõse: Cseke Izabella
A projekt megvalósítás koordinátora: Becskereki Sándor

A projekt célja:

A pályázat célja, hogy a pályázati projekt megvalósításával ráhatást gyakoroljunk az óvodásokra, szüleikre, egyesületünk tagjaira az egészséges táplálkozás és életvitel korkívánatos szemléletének megalapozása érdekében. További célja, hogy a gyermekekben, az érintettekben mélyítsük a rendszeres mozgás, a szabadidõ hasznos eltöltés, az egészségápolás és a helyes táplálkozás az alapvetõ gyakorlatát és kialakítsunk egy természetes belsõ igényt az egészséges életmódot biztosító környezet iránt.

A rendszeres mozgásra és a szabadidõ hasznos eltöltésére a különbözõ foglalkozások során  az Újszászon népszerû lábtoll-labdázást is alkalmazzuk.

A tervezett programjaink végsõ célja, hogy az egészséges életmódhoz szükséges tudást - és készségek megszerzését támogatva, hozzájáruljunk az óvodások testi-lelki - szociális fejlõdéséhez, „jól-lét”-éhez a korszerû ismeretek játékos közvetítésével. Az élményszerû gyermek és családi programokkal, a gyermekeken keresztül hatást gyakoroljunk a szûkebb és tágabb környezetünkben élõkre, s  a gyermekek és a szülõk aktív részvételével formáljuk a családok, városunk lakóinak szemléletét.

A tervezett programsorozat arra irányul, hogy erõsítsük egy olyan szellem kialakulását, amely tudatos egészségmegõrzõ - és fejlesztõ magatartásra ösztönöz, melynek során az óvodás gyermekek elsajátítják az egészséges táplálkozás, a higiénikus testápolás, rendszeres testmozgás szokásait, a jövõnek nevelés szellemében. Rövid távon pedig, az, hogy az egészséges életmód területén olyan mintával szolgáljunk, mely a gyermeken keresztül a szülõk szemléletét is befolyásolni tudja.

A kisgyermek egészséges életmódról, a mozgás örömérõl szerzett tapasztalatait óvodába lépésekor az otthoni környezetébõl hozza. Bár a források lehetnek sokirányúak, sokrétûek (például nagyszülõk, bölcsõde, otthon és környéke, utazás, nyaralás, kirándulás stb.), a gyermek ismereteiben, környezethez való alkalmazkodásában, a kommunikatív képességeiben, a családi nevelésnek alapozó, döntõ és a fejlõdés folyamán a személyiség jellemzõinek kialakulásában, meghatározásában mindvégig elsõdleges szerepe marad.

Az egészséges életmódra nevelés élethosszig tartó folyamat, amely születéstõl az élet végéig tart. Az egészséges életmóddal kapcsolatos alapvetõ attitûdök már az egészen korai gyermekkorban kialakulnak, ugyanakkor még az idõsek szemlélete is alakulhat, formálódhat.

A pályázati projekt programsorozatának tartalmi elemei:

4 sportverseny
1 túra
10 játszóház
5 fõzõnap
1 tábor (5 nap)
1 Egészséghét
1 Egészségügyi állapotfelmérés
1 Szakemberek válaszolnak (fórum)

Újszász, 2013. 02.01.

Fehér János
projektmenedzser