Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2012. : Hírek 2012. augusztus : Aug.24. Lábtollas projektzáró. Nagykanizsa

Lábtollas projektzáró

2012. augusztus 24. Nagykanizsa

Lezárult a Zemplén SE „A lehetetlen nem létezik” címet viselõ projektje, mely a Társadalmi

Megújulás Operatív Program támogatásával valósult meg.

A kezdeményezés keretében az egyesület a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységeinek támogatását koordinálta a lábtoll-labda sportágon keresztül. A szervezõk ünnepélyes projektzárón számoltak be az elmúlt egy év eredményeirõl.
A projektzárón Dénes Sándor köszöntötte a megjelenteket. Az alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a program nem csak az általános iskolásokra, hanem az óvodásokra is kiterjedt, hiszen a gyerekek rendszeres mozgásra való nevelését már egészen kicsi korban el kell kezdeni. A TÁMOP 3.2.11.-es projekt a megye három településén általános- és középiskolákban pezsdítette fel a lábtoll oktatását.

Az alpolgármester által is kiemelt óvodás foglalkozásokkal pedig a sportos életmód folyamatosságának lehetõségét is megvalósította: aki óvodás korban megszerette a sportágat, a továbbiakban olyan iskolát választhat magának, ahol folytatni tudja az edzéseket.
A program tevékenységét és egy évének eredményeit Budavölgyi Kálmán projektmenedzser mutatta be. Az edzések mellett három nyári tábort szerveztek, a programról kiadvány, kisfilm és négy tanulmány is készült, de sikerességének legfõbb mutatója, hogy a részt vevõ gyerekek a diákolimpia megyei fordulóján tíz, az országoson pedig négy aranyérmet nyertek. A népszerûséget pedig az mutatja, hogy a tervezett 112 fõ helyett csaknem 300 gyerek látogatta a foglalkozásokat. Ezt követõen az egyes intézmények foglalkozásvezetõi szóltak a program során szerzett tapasztalataikról. A beszámolókból kiderült: nem csak mint sport, de mint közösség-összekovácsoló erõ is nagyszerûen mûködött a lábtoll-oktatás. A projekt tehát lezárult, de ötéves fenntartási idõszak kötõdik hozzá, így azok a gyerekek, akik megszerették a lábtollat, a jövõben sem maradnak edzéslehetõség nélkül.

A televízió is jelen volt a projektzárón

Dénes Sándor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket

A program tevékenységét és egy évének eredményeit Budavölgyi Kálmán projektmenedzser ismertette

Laskiné Spingár Éva a szepetneki tapasztalatokat összegezte

Nagyon hasznos volt a program hangzott el a hozzászólásokban

Lendületet adott a program a lábtoll-labdázásnak

Kis állófogadás a végén

Forrás:www.zdse.huhttp://www.kanizsatv.hu/hirek/7306/labtollas-projektzaro/