Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2010. : Hírek 2010. Március : Már.19. Diák önkéntes képzés. Királyhalom

Diák önkéntes képzés

2010. március 19-21. Királyhalom (Szerbia)

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával határon átnyúló diák önkéntes képzést szervezett.

A képzés célja: határon túli és határon belüli diáksegítõk, diák önkéntesek és fiatal rendezvényszervezõk közös képzése a hajdújárási ARK Marathon Klubbal (Szerbia) és a királyhelmeci (Szlovákia) Slavoj Testnevelési Egyesülettel.

Az alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói közül olyan fiatalok kiválasztása, és egy többfordulós képzési-oktatási folyamat után a rendezvények lebonyolításába, késõbb szervezésébe való bekapcsolása, amellyel a lábtoll-labda sportágat segítõ és folyamatosan idõsödõ korosztály felfrissíthetõ és kiváltható lehet a jövõben.

Az elsõ képzésre közel hetven fõ részvételével március 19-tõl március 21-ig Királyhalmon (Szerbia) került sor. A képzésen Szerbiából hajdújárásiak, királyhalmiak és horgosiak, Szlovákiából királyhelmeciek, Magyarországról jánoshidaiak, nagykanizsaiak, pusztaszeriek, szepetnekiek és újszásziak vettek részt. Az elsõ napon Fehér János elõadásain a résztvevõk megismerkedtek az egyesület és a szövetség alapítás szabályaival, a Nemzetközi Lábtoll-labda Szövetség (ISF), az Európai Lábtoll-labda Szövetség (SFE) és a nemzeti szövetségek felépítésével, szerveivel, feladataival. Röviden áttekintették a lábtoll-labdázás történetét. Megismerkedtek a lábtoll-labdázás rokon sportágaival – footbag, sepaktakraw, shuttleball, petaca, indiaca – és különféle labdáival.

A második napon a királyhalmi Petõfi Sándor Általános Iskola tornatermében sorakoztak fel a résztvevõk, ahol a házigazda Dobák Róbert köszöntõje után az iskolások táncbemutatóval kedveskedtek a vendégeknek, majd két verseny keretében: a Davis Kupa rendszerben megrendezett Királyhalom Kupán – a gyõztesek Harsányi Zoltán, Kurdi Gábor, Tóth Gergõ, Tóth István, Tóth Roland (Újszászi VVSE) és Laskiné Spingár Éva, Matola Viktória, Morvai Noémi, Tóth Istvánné (Szepetnek SE) – és a sorsolással kialakított vegyes csapatok részére rendezett Barátság Kupán – a gyõztesek: Harsányi Zoltán (Újszászi VVSE), Kovács Patrick (Nagykanizsa ZSE), Köböl Áron (Újszászi VVSE) és Bagos Viktória (Királyhelmec), Galai Bianka (Királyhalom), Morvai Noémi (Szepetnek) – a résztvevõk gyakorlatban próbálták ki a lábtoll-labdázást, és játékvezetõként is tevékenykedtek.

Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt dr. Félegyházi Péter szabadkai konzul is, aki a játékba is bekapcsolódott, valamint Nyers Antal, a Palics-Újszász testvérvárosi kapcsolat egyik kezdeményezõje.

A harmadik napon Királyhalom és környékének megismerése következett. Dobák Róbert Királyhalom történetét ismertette, majd Szalma Imre vezetésével Palicson tett nagy sétát a társaság, és ismerkedett a palicsi nevezetességekkel – víztorony, posta, villasor, palicsi-tó, Vermes Lajos szobor. A jó hangulatú kirándulás az állatkert megtekintésével fejezõdött be.

A háromnapos program a Domus Pacisban közös ebéddel zárult, amely után „Április 17-19-én Királyhelmecen találkozunk!” – felkiáltással búcsúztak egymástól a résztvevõk.

Indulás Újszászról

Királyhelmeciek, pusztaszeriek, jánoshidaiak és újszásziak a buszon

Lábtoll-labdázás útközben

A vendégváró királyhalmiak

Megérkezés

Készülõdés a megnyitóhoz

Fehér János köszönti a tanfolyam résztvevõit

Királyhelmeci, nagykanizsai, pusztaszeri és újszászi résztvevõk

Elõadás közben

Labdák

Tóth Gergõ gitározik

Technikai akadály

A díszvendégek: Nyers Antal és dr. Félegyházi Péter konzul

A királyhalmi gyerekek mûsora

A pettyes ruhások mûsora

A nagyok mûsora

A megnyitó résztvevõi

Pusztaszeriek

Zajlik a verseny

A férfi döntõ résztvevõi: Újszász és Nagykanizsa

A nõi döntõ résztvevõi: Újszász és Szepetnek

Csapat sorsolás

Morvai Noémi (Szepetmek), Bagos Viktória (Királyhelmec), Galai Bianka (Királyhalom), Laskiné Spingár Éva (Szepetnek), Oszlányi Mercédesz (Újszász), Papp Kinga (Királyhalom)

Eredményhirdetéshez felsorakozva

Dobák Róbert

Palicsi séta Szalma Imre vezetésével

A palicsi víztoronynál

A palicsi víztorony

A palicsi tó

Séta a tóparton

Vermes Lajos és Laskiné Spingár Éva

Barátkozás

Ismerkedés az elefánttal

Majmok

Csoportkép az állatkertben

Búcsúzás

Fotó: Fehér János és Szacskó József