Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2015. : Hírek 2015. augusztus : Aug.22. Kitüntették Laskiné Spingár Évát. Szepetnek

Kitüntették Laskiné Spingár Évát

2015. augusztus 22. Szepetnek

Augusztus 22-én rendezték meg a szepetneki falunapot, ahol az "Együtt Szepetnekért" program keretében több kitüntetést is átadtak a település vezetõi. Az ünnepségen Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ és Fülöp Attila Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkári Kabinet megbízott kabinetfõnök mondott beszédet. Úgy jellemezték a települést: Szepetnek, ahol a széthúzás helyett összefognak az emberek.

A faluban több fejlesztést hajtottak végre a közelmúltban, ami a szektorok közti összefogásnak volt köszönhetõ. Marosfalvi Krisztina alpolgármester mutatta be a projekteket, melyek eredményeként többek közt kiépült a szennyvízhálózat, megvalósult az esõvíz elvezetés, az utakat aszfaltozták, felújították a katolikus templomot. A program keretében több személy munkáját ismerték el, akik hozzájárultak a település fejlõdéséhez.

Szepetnekért Emlékérmet vehetett át kiemelkedõ spotteljesítményéért, nevelõedzõi tevékenységéért a nyugdíjba vonuló testnevelõ tanárnõ és lábtoll-labda edzõ Laskiné Spingár Éva. A tanárnõ többszörös országos bajnok sportoló, aki több Európa és országos bajnok sportolót nevelt ki. Neki köszönhetõ, hogy Szepetneken mûködik az ország második legnagyobb taglétszámú lábtoll-labda szakosztálya. Ugyancsak köszöntötték a település két kiváló sportolóját, Morvai Noémit és Vlasics Dalmát, akik Európa-bajnok lábtoll-labdázók. A két versenyzõ a lábtoll-labda válogatott tagjaként augusztus 31-én, sportáguk világbajnokságára Rómába utazik, ahol tovább öregbíthetik Szepetnek jó hírnevét.

A programok közt volt zenés ébresztõ, kirakódó vásár, fõzõverseny, vetélkedõ és az elmaradhatatlan kulturális forgatag, ami a Delta bulival ért véget

Laskiné Spingár Éva pályafutása:

1975.09.01-tõl dolgozik Szepetneken. Képesítés nélküli nevelõként kezdett tanítani, és a testnevelõ és biológia tanári diploma megszerzése után is itt maradt a helyi általános iskolában.

A 40 éves pályafutása alatt mindig a fiatalokkal foglalkozott. Folyamatosan osztályfõnök volt, ezalatt az idõ alatt több generáció ment ki a keze alól. Gyakran szervezett szabadidõs és sportprogramokat, rendszeresen táboroztatta tanítványait. Több évig (1990-2000) diák önkormányzati képzõ táborban is dolgozott, mint szervezõ. 1998-tól az iskolában népszerûsítette a lábtoll-labda sportágat. Eleinte a DSK keretén belül, késõbb a Szepetnek SE újjáalakulása után, a lábtoll-labda szakosztály vezetõjeként igyekezett tenni a gyerekekért.  Szepetneken évente 3-4 lábtoll-labda versenyt szervezett, ebbõl három megyei, egy országos szintût. Életcélja az, hogy minden Szepetneken élõ fiatallal és felnõttel megismertesse, megszerettesse a lábtoll-labdázást.

Budavölgyi Kálmán
Online Dél-Zala

Balról: Vlasicsné Fischl Timea polgármester, Marosfalvi Krisztina alpolgármester és a kitüntetett Laskiné Spingár Éva