Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2012. : Hírek 2012. december : Dec.14. A lábtoll-labdázó Kunics testvérek az év civil fiataljai Nagykanizsán. Nagykanizsa

A lábtoll-labdázó Kunics testvérek az év civil fiataljai Nagykanizsán

2012. december 14. Nagykanizsa

A nagykanizsai civil közösségek december 14-én, immár hatodik alkalommal rendezték meg a társadalmi felelõsségvállalási konferenciát és a Köszönet Napját a Halis István Városi Könyvtárban. Lengyák István a rendezvény moderátora, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület soros elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Cseresnyés Péter polgármester megnyitója következett. Beszédében a polgármester a civil szervezetek fontosságát emelte ki. Mint elmondta, „amelyik település erõs akar lenni, annak erõs civil szervezetekkel kell rendelkeznie. Nagykanizsa szervezetei ilyenek – részt vállaltak a városi kiemelt fesztiválok megrendezésében, tevékenységükkel pedig erõsítették a helyiek identitástudatát, amiért külön köszönet jár”.

A beszédet követõen két elõadás hangzott el a társadalmi felelõsségvállalás témakörében.

A Köszönet Napja elismeréseinek átadása elõtt a Honvéd Kaszinó városi diákszínpadának karácsonyra hangoló verses összeállítása következett. A mûsor rendezõje Nikolics Zsanna egyetemi hallgató volt, aki 2009-ben kapta meg szerteágazó, önzetlen munkájáért az „Év civil fiatalja” kitüntetõ címet.

A mûsor után adták át a Köszönet napi elismeréseket. A civilek szponzora díjat a Kanizsa Pékség kapta, a civilek mecénása díjat pedig a Király Gyógyszertár. Az év civil fiataljának járó elismerést idén ketten is elnyerték: Kunics Réka és Kunics Bence – Bence helyett a kitüntetést édesanyja vette át. Az év civil önkéntese Hóbor Ildikó lett. Akik idén az év civil közössége címet kiérdemelték, nem is egy közösség, hanem közösségek egész csoportja: a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia közösségei. Az év civil embere 2012-ben Horváth Jánosné nyugalmazott pedagógus lett, aki az est végén a kitüntetettek nevében köszönte meg a díjakat.

A köszönet napi díjak odaítélésének indoklása

Az év civil fiatalja díjat az a 21. évét be nem töltött ifjú kapja, aki közösségi munkájával, magatartásával, tanulási, mûvészeti vagy sport teljesítményével az elõzõ években a legtöbb példával szolgált társainak.

Az év civil fiatalja címet az idén nem egy ifjú kapta meg, hanem kettõ. Mégis azt mondhatjuk, egyrõl beszélünk, mert õk testvérek. Méghozzá több területen is kiváló képességû, tehetséges, viccesen úgy szoktuk mondani: erõsen születési hibás testvérpár. Olyan fiatalok, akik amellett, hogy kiváló tanulók, kiváló sportolók is. Erre bizonysággal szolgálhat Cseresnyés Péter polgármester úr is, hisz Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata már évek óta díjazza õket a jó sportolók részére szervezett ünnepségeken. De õk még ezen is túltesznek, mert már két alkalommal is teljesítették az országos Jó tanuló - jó sportoló kitüntetés kvalifikációs szintjét. Az iskolai közösségi munka mellett sikerrel vesznek részt a városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken, pályázatokon is. Legutóbb az ötödik és a hatodik helyen végeztek a Herman Ottó természettudományi verseny országos döntõjén. Egyikük ma még a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulója, de jövõre minden bizonnyal követi testvérét a Batthyány Lajos Gimnáziumba.

10 éves sportpályafutásuk alatt 8 különbözõ sportágban szereztek megyei és országos bajnoki címet. A leánytestvér országos bajnok atlétikában, megyei elsõ sakkban, duatlonban, aquatlonban és úszásban. Nõi labdarúgásban többszörös tornagyõztes és gólkirály. A fiútestvér labdarúgásban tagja volt az U15 serdülõ bajnokságban I. helyezett UFC csapatának, akik 310-16-os gólaránnyal lettek bajnokok. Emellett megyei bajnok asztaliteniszben és atlétikában is. Ami teljesen közös bennük, hogy mindketten sokszoros országos bajnokok lábtoll-labdában. Tehetségükre, akaraterejükre jellemzõ, hogy sikereiket nemcsak saját, hanem egy-két korcsoporttal feljebb is meg tudták ismételni. Magyarországon eddig hatszor választották meg õket korcsoportjukban az év játékosának.

Törekvõ, céltudatos és szerény fiatalok lévén hamar követendõ példák lettek társaik között. Mind a szellemi munkában, mind a sport területén szakmai alázatuk példaértékû. Tanáraik és edzõik szerint mérhetetlen küzdeni akarásuk, céltudatosságuk az, ami elõbbre helyezi õket társaiknál. Szüleiktõl e nagyszerû teljesítményükhöz minden támogatást megkapnak.

Mindezeket figyelembe véve a kuratórium döntése alapján 2012-ben „Az év civil fiatalja” kitüntetõ címet Kunics Réka és Kunics Bence nyerte el.

Az ünneplõ közönség

A kép jobb szélén Kunics Réka és édesanyja

Budavölgyi Kálmán adta át a díjat Kunics Rékának

A díjátadók és a díjazottak

Forrás: www.zdse.hu