Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2018. : Hírek 2018. május : Máj. 17. „Játék-sport-mozgás” műhelymunka. Jászkisér

„Játék-sport-mozgás” mûhelymunka

2018. május 17. Jászkisér

Május 17-én Jászkiséren, a Csete Balázs Általános Iskolában az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” elnevezésû kiemelt európai uniós projekt keretében mûhelymunkán vettek részt az újszászi lábtoll-labdázók. A workshop témája a sport, a hagyományos népi játékok, a motiválás, az agresszió levezetése a mozgás által és a táboroztatás volt.

A mûhelymunka során, – amelyet Burai István, az EFOP 3.1.7 Surranó pálya program támogató szakértõje vezetett – három elõadás hangzott el:

– Hagyományos európai népi játékok – Mátyus Sándor, a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány elnöke

– Lábtoll-labda, tolerancia, egyenlõség, motiválás – Fehér János, a Magyar Lábtoll-labda Szövetség ügyvezetõ elnöke

– Sport, mozgás, nyár = Tábor – Kiss Lajos igazgató, Csete Balázs Általános Iskola

– Fehér János elõadásában beszélt az újszászi lábtoll-labdázás eredményeirõl, az Újszászi VVSE és az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola együttmûködésérõl, a jó tanulók, a hátrányos helyzetûek és a roma kisebbséghez tartozók integrált sportolásáról, annak eredményeirõl, tapasztalatairól. Elõadását Kökény Martin lábtoll-labda bemutatója, zsonglõrködése színesítette.

Az elõadások után a programban részt vevõ iskolák tanulóinak és testnevelõinek részvételével a játékok kipróbálása következett, majd az iskola tanuszodájában vízi játékokkal zárult a tartalmas nap.

Az újszászi lábtoll-labdázók – Bakó Lili, Czétényi Krisztián, Kiss Milán, Kökény Martin, Nagy Bálint, Rab Alexander, Sebõk Roland, Tóth Szabolcs, Vidák Armand – rövid bemutató mérkõzéseket játszottak. Utána csoportokban játszottak mindenkivel. Nagyon lelkesen játszottak az öcsödiek és a két olasz önkéntes is.

Újszásziak a hallgatóság soraiban

Burai István

Indiánozás

Tóth Szabolcsnál a labda

Csapatmérkõzés

Vegyes páros

Kökény Martin és Bakó Lili egyénije

Ismerkedés a lábtoll-labdázással

Olasz játékos

Dekázás

Kökény Martin diákolimpiai bajnok a helyiekkel játszott

Bakó Lili a jászkiséri lányokat tanította

Körjáték

Olasz rúgás

Nemzetközi játék

Öcsödi rúgás

Fotó: Fehér János